Flexibel återbetalning av utnyttjad kredit

Minsta delbetalning är 12% av kreditsaldot och återbetalas via autogiro. Autogiromedgivandet lämnas i samband med kreditansökan.

Du kan när som helst utan extra kostnad återbetala hela kreditbeloppet eller göra extra amorteringar. Aviseringar skickas till din e-post 14 dagar innan förfallodatumet. Det enda du behöver göra är att se till att det finns pengar motsvarande aviserat belopp på ditt konto på förfallodagen.

Vad händer om lånet inte återbetalas i tid?

Kostnader i samband med försenad betalning

Om lånet, inklusive ränta, inte återbetalas i tid har Viakredit rätt att ta ut en påminnelseavgift om 60 kr för skriftlig påminnelse, en förseningsavgift enligt vid var tid gällande prislista, f.n. 80 kr, samt dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess att full betalning har erlagts. Dröjsmålsräntan utgår med 2,5 % per månad, d.v.s. 30% per år.

Påverkan på din kreditvärdighet

Underlåtenhet att betala skulden i tid kan leda till en betalningsanmärkning och försämra din kreditvärdighet. En betalningsanmärkning kan vara ett hinder om du vill hyra bostad, ta ett banklån eller handla på kredit. Anmärkningen finns kvar i registret i tre år.

Inkasso

Om lånet inte återbetalas i tid, lämnas fordran över till inkasso. Låntagaren är skyldig att ersätta kostnader för inkassokrav som fastställs enligt inkassolagens bestämmelser, samt eventuellt andra lagstadgade avgifter för indrivning av skuld.

Öppettider

Vardagar: 8:30 - 17:00
Lördagar: 10:00 - 16:00