Sekretesspolicy

Denna sekretess- och integritetsklausul reglerar vår sekretess- och integritetspolicy för denna webbplats. ViaKredit har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att garantera personuppgifternas säkerhet och för att förhindra otillåten åtkomst av tredje part.Uppgifter som samlas in om besökare genom ViaKredit webbplats, behandlas i enlighet med ändamålet för insamlandet, för att säkerställa tillhandahållandet av tjänster. ViaKredit genomför noggranna utvärderingar för att säkerställa att varje innovation är i linje med lämplig sekretess- och säkerhetsnivå för användaren. Genom hemsidan agerar ViaKredit med hänsyn till användarens integritetsskydd.ViaKredit tjänster uppfyller stränga sekretesstandarder och praxis. Alla personuppgifter behandlas ansvarsfullt. ViaKredit respekterar din rätt till integritet och utan ditt uttryckliga medgivande kommer inte några ytterligare åtgärder förutom det som anges i Allmänna villkor och denna Sekretesspolicy för bearbetning av dina personuppgifter att vidtas. Alla personuppgifter som du frivilligt lämnar till ViaKredit kommer att behandlas i överensstämmelse med den svenska personuppgiftslagen.

 

Användandet av cookies

När du besöker eller interagerar med ViaKredit’s webbplats, kan ViaKredit eller de tjänsteleverantörer som ViaKredit har godkänt använda cookies, webb-beacons och annan liknande teknik för att lagra information som ger dig en bättre, snabbare och säkrare upplevelse på vår webbplats samt för marknadsföringsändamål.  Vi kan också samla in information för att identifiera din enhet, t.ex. IP-adress eller andra unika enhetsidentifierare.

ViaKredit visar annonser på webbplatser för så kallad ommarknadsföring med hjälp av tredjepartsleverantörer såsom Google, Facebook och andra vid var tid förekommande leverantörer. Cookies används för att visa annonser utifrån ditt besök på den här och andra webbplatser.

Information om hur du kan välja bort cookies från Google finns under Googles Annonsinställningar.

Cookies kan inaktiveras eller tas bort av verktyg som finns tillgängliga i de flesta webbläsare på marknaden. Varje webbläsare du använder måste ställas in särskilt och olika webbläsare har olika funktioner och alternativ.

För mer information om tredje parts annonsrelaterade cookies och hur man kan välja bort dem hänvisas till följande webbplatser: 

Notera dock att om du inte accepterar användning av cookies kan webbplatsens funktioner försämras.

 

Användandet av Google Analytics

ViaKredit använder Google Analytics för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Om du inte vill att dina besök på ViaKredit webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare. Tillägget finns för webbläsarna Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Opera.

Tillägget hämtar du från Google (informationen är på engelska).

 

Andra webbplatser

Vi ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser eller dess sekretessregler. Alla externa länkar till andra webbplatser, som sådana, är tydligt identifierade.

Genom besök på denna webbplats samtycker du genom inställningen av din webbläsare till användning och behandling av data och information på sätt som beskrivits ovan.

Öppettider

Vardagar: 8:30 - 17:00
Lördagar: 10:00 - 16:00