Regler för användning av hemsidan

Användarvillkor
 
Dessa användarvillkor reglerar användandet av ViaConto Sweden AB, org nr 556819-6041, webbplats www.viakredit.se ViaKredit är ett varumärke som ägs av ViaConto SwedenAB. Kontaktinformation: Tel. 0757575023 e-post: info@viakredit.se
 
Genom att besöka ViaKredits webbplats och att ta del av och använda denna webbplats information och tjänster, samtycker du till och accepterar att vara bunden av dess användarvillkor, allmänna villkor samt bekräftar att du har tagit del av och samtycker till ViaKredits sekretesspolicy. Användarvillkoren, allmänna villkor samt sekretesspolicy finns tillgängliga på webbplatsen och är fritt tillgängliga för alla användare av webbplatsen.
 
Webbplatsen www.viakredit.se är ett varumärkets ViaKredit enda officiella webbplats. Information som finns på webbplatsen visar aktuella tjänster som ViaKredit erbjuder kunderna. Informationen som finns på ViaKredits webbplats är autentisk och uppfyller standarder för säker information. Syftet med informationen på ViaKredits webbplats är att informera dess besökare om ViaKredits produkter och tjänster och dess användarvillkor. ViaKredit kan inte hållas ansvarig om webbplatsen inte är tillgänglig för användaren av orsaker som står utanför ViaKredits kontroll. Informationen på webbplatsen kan ändras eller tas bort utan särskild avisering. ViaKredit garanterar inte att webbplatsen och till webbplatsen anknutna tjänster kommer att fungera utan avbrott. ViaKredit tillhandahåller denna webbplats och upprätthåller dess funktionalitet i enlighet med lagstiftningen som reglerar tillhandahållande av information. Genom att uppfylla vissa särskilda villkor vid användning av ViaConto webbplats blir användaren bunden av ViaKredits avtalsvillkor som publicerats på webbplatsen. Innehållet på denna webbplats baseras på ”som är” och ”som tillgängligt”.
 
ViaKredit ansvarar inte för några utgifter, förluster eller skada (direkt, indirekt, oavsiktlig samt orealiserade vinster, etc.) som på något sätt åsamkats användaren eller tredje part i samband med besöket på eller användandet av webbplatsen. Denna webbplats och webbplatsens användarvillkor regleras av svensk lag. Alla tvister som härrör från dessa användarvillkor eller som uppkommit i samband med dem, skall uteslutande vara underkastade svenska domstolars jurisdiktion.

Öppettider

Vardagar: 8:30 - 17:00
Lördagar: 10:00 - 16:00