Allt om att låna pengar online

Bra att veta om krediter

2016-02-09 När man i dagligt tal använder ordet kreditlån menar man vanligen en kredit eller en konsumentkredit. Ordet kreditlån är en sammanslagning av två ord, ”kredit” och ”lån”, som betyder samma sak; överlåtensen av förfoganderätten till en penningsumma på en viss tid.
Exempel på olika slags krediter är: lån, avbetalningsköp och uppskov med betalningen. En konsumentkredit är enligt lagens mening en kredit till en fysisk person för dennes personliga ändamål. Det kan röra sig till exempel köp av bil eller kapitalvaror, men även om nyttjande av kredit för konsumtion av mindre varaktigit slag, bland annat till oförutsedda utgifter. Villkor, avgifter och räntor för krediter skiljer sig mycket mellan olika kreditgivare. Därför är det bra att jämföra kredittjänster och läsa på vilken typ av kredit som passar dig. Det viktigaste att komma ihåg är dock att kontrollera om du har de ekonomiska förutsättningarna för att återbetala krediten.

Planera återbetalningen
Krediter kan vara ett bra sätt att tillfälligt täcka mindre behov av kapital, men det gäller att ha klart för sig när man kommer att kunna återbetala lånet. Precis som med alla andra typer av lån, är det i allmänhet mest fördelaktigt att återbetala krediten i sin helhet direkt, istället för att dela upp återbetalningen under en längre tid. En lång återbetalningstid medför en större totalkostnad för krediten, i och med att man betalar mer ränta. Därför är det alltid en god idé för som vill utnyttja en kredit till en låg kostnad att planera sin ekonomi noggrant så att återbetalning av hela den utnyttjade krediten kan göras när den förfaller till betalning.
Om du har behov av att finansiera inköp av kapitalvaror eller får större oväntade utgifter, kan du givetvis behöva dela upp återbetalningen under en längre tid, annars skulle månadsbetalningarna för din kredit bli för ansträngande för ekonomin. Undvik dock att skaffa för många krediter som du inte kan återbetala på kort sikt, annars kommer du att betala mycket pengar i räntor och avgifter under en lång tid.

Öppettider

Vardagar: 8:30 - 17:00
Lördagar: 10:00 - 16:00