Kontaktinformation

Välkommen att kontakta vårt Kundcenter - alla vardagar mellan klockan 08.30 - 20.00, lördagar mellan 10.00 16.00.

Specifik information kring din kredit, förfallodatum, kreditlimit med mera hittar du genom att logga in på din kundprofil. Du kan även skicka ett e-postmeddelande till oss eller kontakta oss genom kontaktformuläret här nedan.

Synpunkter

Vi vill hela tiden förbättra och utveckla oss, och därför tar vi tacksamt emot dina synpunkter, idéer och förslag. Skicka gärna dina synpunkter per e-post till info@viakredit.se med ämnesrad: Synpunkter och Förslag.

Reklamation och klagomål

Är du missnöjd med hur ViaKredit har skött ditt ärende, ber vi dig att reklamera det till vår kundtjänst. Det är viktigt att du kontaktar oss med din reklamation så snart som möjligt så att vi kan hjälpa dig snabbt och på bästa möjliga sätt. Om du efter reklamationen fortfarande är missnöjd, ber vi dig att kontakta vår Klagomålsansvarig. För en snabb och korrekt hantering ber vi dig att framställa ärendet skriftligen. Beskriv utförligt vad du är missnöjd med, samt vad som har hänt. Bifoga eventuella underlag som du har i form av kontoutdrag, tidigare korrespondens, m.m. för att säkerställa att all fakta och bakgrund kommer med i ärendet. Ange även vad du kräver för rättelse eller ersättning.

Klagomålet skickas enligt något av nedanstående sätt:

E-post till klagomal@viaconto.se I ämnesraden ange "Till Klagomålsansvarig".

Eller brev till:

ViaConto Sweden AB
ViaKredit Klagomålsansvarig
Holländargatan 27
113 59 Stockholm

Klagomål besvaras normalt inom 14 dagar från det att ärendet har inkommit till Klagomålsansvarig hos ViaKredit.

Om du inte är nöjd hur ditt ärende har hanterats av Klagomålsansvarig hos ViaKredit har du möjlighet att föra ärendet vidare till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), eller till allmän domstol. Se www.arn.se för information om Allmänna Reklamationsnämnden. Du kan även få kostnadsfri rådgivning av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå www.konsumenternas.se, eller vända dig till Konsumentverket konsumentverket.se.

ViaKredit är ett varumärke som ägs av ViaConto Sweden AB.

ViaConto Sweden AB
org nr 556819-6041
Holländargatan 27
11359 STOCKHOLM

Öppettider

Vardagar: 8:30 - 17:00
Lördagar: 10:00 - 16:00