Allt om att låna pengar online

Låna med betalningsanmärkning

2016-02-09 Vid kreditansökan kontrollerar kreditgivaren hur du har skött dina tidigare betalningar. Detsamma gäller vid tecknande av hyreskontrakt, telefonabonnemang eller köp på faktura. Det gäller att säkerställa din betalningsförmåga. Därför kontrolleras bland annat förekomsten av betalningsanmärkningar. Om du har betalningsanmärkningar ses det som ett tecken på att du inte sköter dina betalningar och det påverkar därför din kreditvärdighet negativt. Vad som menas när man talar om betalningsanmärkningar är de olika offentliga uppgifter som kreditupplysningsföretagen hämtar från olika register bl.a. hos Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.
De vanligast förekommande betalningsanmärkningarna gäller studiemedel och TV-avgifter. Att få en betalningsanmärkning för obetalda studiemedel och TV-avgifter går snabbt. Skulder till staten kan nämligen inte bestridas, utan registreras direkt hos Kronofogden. Det gäller till även exempelvis skatter och parkeringsböter.

Kan man få kontokredit med betalningsanmärkningar?
I vår kreditbedömning kontrollerar vi din framtida betalningsförmåga såväl som din betalningshistorik. Betalningsanmärkningar finns dock kvar i registret hos kreditupplysningsföretag en längre tid, upp till 3 år. Det innebär att din betalningsförmåga kan ha förbättrats under den tiden. En tidigare anmärkning innebär inte per automatik att du inte kan sköta dina åtaganden just nu. ViaKredit gör därför en individuell bedömning av din kreditansökan med syfte att avgöra din nuvarande återbetalningsförmåga, trots tidigare betalningsanmärkningar.
Vi kontrollerar då vilken sorts betalningsanmärkningar du har och hur gamla de är. Vi har dock vissa grundkrav som du behöver uppfylla för att kunna beviljas en kredit, till exempel får du inte ha skulder hos Kronofogden eller ha fått betalningsanmärkningar under de senaste 12 månaderna. Vi ser särskilt allvarligt på nya betalningsanmärkningar från andra kreditgivare, banker och kreditinstitut.

Öppettider

Vardagar: 8:30 - 17:00
Lördagar: 10:00 - 16:00