Allt om att låna pengar online

Kredit utan fast anställning eller inkomst

2017-02-02 Många kunder undrar om det är möjligt att beviljas en kredit utan att ha en inkomst och om det finns finansbolag som beviljar krediter utan inkomstkrav. Dessa frågor får vi ibland av personer som inte har någon deklarerad inkomst men vill ansöka om kredit. För att kunna besvara dem behöver man först förstå vad kraven om inkomst egentligen innebär.

Kreditbedömningen
När en kreditgivare gör en kreditbedömning inhämtas en kreditupplysning om dig som kund, vilken visar den deklarerade inkomsten för föregående taxeringsår. Saknar du deklarerad inkomst är du en så kallad noll-taxerare. Som regel medför det att krediten inte beviljas av kreditgivare. ViaKredit granskar inte bara på den sökandes taxerade inkomst förra året, utan tar hänsyn även till aktuella uppgifter som kunden lämnar. Om du kan visa att du har inkomst kan vi ta hänsyn till det och eventuellt göra en omprövning av din kreditansökan.

Seriösa aktörer ställer inkomstkrav
Det är emellertid stor skillnad mellan att beviljas lån utan deklarerad inkomst och att beviljas lån utan några som helt krav på inkomst. Enligt Konsumetkreditlagen är det olagligt att ge ut krediter till personer utan återbetalningsförmåga, exempelvis till dem som saknar inkomst. Vi råder dig att vara uppmärksam och undvika att ansöka om lån hos företag som beviljar lån utan inkomstkrav.  Risken är stor att långivaren är oseriös och därför kräver dig på oskäliga krav och avgifter.

Vad kan jag räkna som inkomst?
Arbetsinkomster bestående av pension, lön, ersättningar, olika bidrag, utbetalningar från Försäkringskassan som sjuklön, föräldrapenning, sjukpension samt kapitalinkomster från sparande och dylikt räknas som inkomst. Studielån, samt alla andra typer av lån, anses inte vara någon inkomst. Kreditgivare tar även hänsyn till vilken typ av inkomst du har. Därför kan du inte beviljas något lån om du mottar ekonomiskt bistånd bestående av försörjningsstöd från Socialtjänsten (tidigare så kallat socialbidrag). Misstänker du att din ansökan inte kommer att godkännas pga. inkomstkrav? Då kan du kontakta kundtjänst och be att få göra en så kallad Instantorinloggning. Det innebär att du loggar in hos din bank via en av ViaKredit anvisad webbsida. Därefter mottar ViaKredit en sammanställning av dina inkomster direkt från din bank. Genom Instantorinloggningen tillhandahåller du ett utförligare beslutsunderlag och vi kan därför snabbare lämna ett besked om du uppfyller inkomstkraven och besluta att bevilja en kredit även om du saknar deklarerad inkomst för föregående år. Det grundläggande villkoret är dock oförändrat: för att beviljas en kredit måste du kunna återbetala den.

Öppettider

Vardagar: 8:30 - 17:00
Lördagar: 10:00 - 16:00