Allt om att låna pengar online

Kredit utan kreditupplysning från UC

2016-02-09 När man pratar om UC menar man i allmänhet en kreditupplysning, även om UC och kreditupplysning är två skilda saker.
UC, eller Upplysningscentralen, är ett de av de äldsta och mest välkända kreditupplysningsföretagen på den svenska marknaden. Det finns dock ett flertal olika företag som levererar kreditupplysningar till exempel Creditsafe, Business Check, Bisnode. Datainspektionen listar samtliga företag med tillstånd att lämna kreditupplysningar i Sverige: http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/kreditupplysningslagen/gallande-tillstand/
En kreditupplysning görs alltid när man som privatperson ansöker om ett lån, kreditlån eller dylikt. Kreditgivaren hämtar då en kreditupplysning från det kreditupplysningsföretag som det slutit avtal med. Därefter får den sökande hem en kopia där det framgår vem som beställt upplysningen.

Vad gör ett kreditupplysningsföretag?
Kreditupplysningsföretagen sammanställer uppgifter om enskilda personers ekonomiska och personliga förhållanden, samt företags ekonomiska ställning. Alla personer över 15 år finns registrerade hos de största kreditupplysningsföretagen. Då noteras bland annat uppgifter om personens inkomst, fastigheter och betalningsanmärkningar. Information lämnas sedan till hyresvärdar, långivare mm.
UC samlar också information från banker och andra kreditgivare om bl.a. antalet sökta, beviljade och utnyttjade krediter. Det innebär att en kreditgivare oftast kan se vilka andra lån du har sökt och beviljats, samt när i tiden du sökte ett lån eller handlade på kredit. Alla dessa uppgifter utgör ett beslutsunderlag när en långivare behandlar en ny kredit- eller lånansökan. Om du har ansökt om många lån och handlat mycket på kredit, kan det medföra att din kreditvärdighet försämras. Planerar du att ansöka ett större lån, till exempel ett bostads- eller billån, kan det leda till att du nekas lånet eller får sämre villkor i form av högre ränta eftersom kreditgivaren bedömer att du är en kund med sämre kreditvärdighet.
Om du vill ta del den information som UC registrerat om dig kan du använda deras tjänst ”Min UC” kostnadsfritt en gång per år.
https://www.minuc.se/

Använder sig ViaKredit av UC?
ViaKredit inhämtar inga kreditupplysningar från UC (Upplysningscentralen) och lämnar inte heller information till UC om personer som har sökt om kreditlån hos ViaKredit. Följaktligen syns det inte i din kreditupplysning från UC att du har sökt kredit hos ViaKredit.
Detta medför dock inte att ViaKredit inte tar en kreditupplysning på dig. Enligt Kreditupplysningslagen är alla kreditgivare skyldiga att inhämta information om den sökande i syfte att göra en kreditbedömning. ViaKredit hämtar kreditupplysningar från kreditupplysningsföretaget Creditsafe. Dessa kreditupplysningar syns inte hos andra företag som inhämtar kreditinformation om dig.
Om en kreditgivare hävdar ett de inte inhämtar någon kreditupplysning i samband med att du ansöker om kredit så uppmanar vi dig att vara mycket försiktig eftersom företaget bryter mot svensk lag. Ett sådant företag kan inte anses bedriva någon seriös verksamhet. Då finns det även en stor risk att företaget inte heller tar hänsyn till dina rättigheter som konsument gällande bland annat informationsplikt om villkor, ångerrätt, avgifter och räntor. Därför kan du råka ut för oskäliga krav och avgifter.
Mer information om kreditupplysningar:
http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/kreditupplysningslagen/
http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/kreditupplysningslagen/betalningsanmarkningar/
http://www.konsumentverket.se/Vart-arbete/Lagar-och-regler/Konsumentlagar/Konsumentkreditlagen/

Öppettider

Vardagar: 8:30 - 17:00
Lördagar: 10:00 - 16:00