Allt om att låna pengar online

Ekonomisk rådgivning

2016-02-09 Alla kan hamna i en svår din ekonomiska situation och behöva hjälp för att komma tillrätta med problemen. Oavsett hur din ekonomi ser ut finns det någon typ av hjälp att få. Du kan själv genomföra vissa åtgärder, både förebyggande och för att förbättra din befintliga ekonomiska situation:
  • Gör en sammanställning av dina skulder. Kontakta fordringsägarna, alltså dem du har en skuld till, för att eventuellt begära mer information och upplysa om din situation.
  • Planera hur du kan återbetala så stor andel som möjligt av skulderna
  • Förhandla om återbetalningen med fordringsägarna
  • Avstå från att utnyttja krediter och att ta nya lån för att betala amorteringar och ränta. Om du har ett kreditkonto, avsluta det

Budget- och skuldrådgivning
Du kan få råd och stöd att reda ut din privatekonomi hos din budget- och skuldrådgivare i din hemkommun. De har god förståelse och kunskap om skuldrådgivning. Tyvärr är det ofta lång väntetid innan man kan få hjälp. Hur lång den är beror på var du bor. Vissa kommuner har många sökande och därför längre väntetider. Sök alltså hjälp tidigt! Ju längre du väntar, desto högre bli risken att din situation blir ohållbar.

Här hittar du kontaktuppgifter till budget- och skuldrådgivare i din kommun.
Riksförbundet för överskuldsatta
Konsumentverket informerar om hjälp du kan du:
Om du har skulder
Skuldsanering

Öppettider

Vardagar: 8:30 - 17:00
Lördagar: 10:00 - 16:00