Allt om att låna pengar online

Bedömning av återbetalningsförmåga

2016-02-08 Innan du ansöker om en kredit eller ett lån är det bra att kontrollera vilket belopp som är rimligt att ansöka om och säkerställa att du förmåga att återbetala krediten. Kraven skiljer sig mycket mellan olika kreditgivare. Avgörande är syftet med lånet eller krediten, återbetalningstiden, kostnaderna och om det ställs någon säkerhet för lånet.
För att beräkna ditt kreditutrymme, använder kreditgivaren en beräkningsmodell. Med den bedöms din ekonomiska situation utifrån uppgifter om bland annat dina inkomster, utgifter och övriga lån. När det gäller kontokredit hos ViaKredit bedömer vi din återbetalningsförmåga på längre sikt och lägger stor vikt din framtida betalningsförmåga. I denna process beräknas bland annat vilket kreditutrymme du har baserat på bland annat Konsumentverkets riktlinjer om skäliga levnadskostnader. Kreditutrymmet visar hur stor kredit du kan beviljas och samtidigt klara av att betala tillbaka krediten och ha pengar kvar till dina löpande utgifter och levnadsomkostnader.
Du behöver ha god insikt om din egen betalningsförmåga för att långsiktigt kunna behålla kontrollen över din ekonomi och inte riskera att drabbas av ekonomiska problem i framtiden på grund av svårigheter att återbetala lån och krediter. Vi rekommenderar att du i förebyggande syfte själv granskar vilken kreditnivå som är rimlig för dig innan du ansöker om en kredit. Det kan du göra genom att använda någon av alla budgetverktyg på nätet som sammanställer av kostnader och utgifter. Ett sådant verktyg kan vara ett bra hjälpmedel för att snabbt få en bra ekonomisk överblick.
För att vi ska kunna hjälpa dig behålla en sund ekonomi och göra en korrekt bedömning av din betalningsförmåga är det viktigt att alltid lämna korrekta uppgifter om sin ekonomiska situation när man ansöker om kredit.

Hur stor kredit kan jag få?

2016-02-08 En av de vanligaste frågorna till ViaKredit är hur mycket man kan få låna. Tyvärr är det inte möjligt att lämna förhandsbesked utan att ha tillgång till beslutsunderlag för kreditbedömning. Först i samband med kreditansökan mottar ViaKredit uppgifter om din ekonomi och kan då göra en samlad bedömning av din ekonomiska situation.

Öppettider

Vardagar: 8:30 - 17:00
Lördagar: 10:00 - 16:00