Allt om att låna pengar online

Hur stor kredit kan jag få?

2016-02-08 En av de vanligaste frågorna till ViaKredit är hur mycket man kan få låna. Tyvärr är det inte möjligt att lämna förhandsbesked utan att ha tillgång till beslutsunderlag för kreditbedömning. Först i samband med kreditansökan mottar ViaKredit uppgifter om din ekonomi och kan då göra en samlad bedömning av din ekonomiska situation.
Hos ViaKredit kan du maximalt beviljas kredit upp till 20000 kronor. Minsta delbetalning är 12 % av kreditsaldot, dock minst 500 kronor. Du ansöker om valfritt kreditbelopp upp till 20000 kronor. När du har ansökt om krediten lämnar vi ett preliminärt besked direkt på skärmen som talar om du uppfyller våra grundläggande villkor. Om kraven motsvaras gör våra kredithandläggare en individuell behandling av din kreditansökan och fastställer om kreditutrymme finns för att din ansökan ska kunna beviljas. ViaKredit kan dock komma att bevilja en lägre kreditgräns än det som du ansökte om eller neka kredit om vi bedömer att du har låg återbetalningsförmåga respektive saknar förmåga att återbetala krediten av någon anledning.
Om du har föravsikt att ansöka om kontokredit hos ViaKredit behöver du vara säker på att du kan återbetala kreditbeloppet. Du kan välja själv hur snabbt du vill återbetala krediten. Exempelvis kan du återbetala hela krediten redan efter en månad, eller göra en delbetalning varje månad.  Den minsta möjliga summan motsvarar dock 12 % av kreditsaldot per månad.

Bedömning av återbetalningsförmåga

2016-02-08 Innan du ansöker om en kredit eller ett lån är det bra att kontrollera vilket belopp som är rimligt att ansöka om och säkerställa att du förmåga att återbetala krediten. Kraven skiljer sig mycket mellan olika kreditgivare. Avgörande är syftet med lånet eller krediten, återbetalningstiden, kostnaderna och om det ställs någon säkerhet för lånet.

Öppettider

Vardagar: 8:30 - 17:00
Lördagar: 10:00 - 16:00