Frågor&Svar

Varför frågar ni om jag är person i politiskt utsatt ställning (PEP)?

Enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga dig om du är en person i politiskt utsatt ställning, s.k. PEP. En PEP är en fysisk person som har, eller under de senaste 18 månaderna har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller ledning i en internationell organisation. Även familjemedlemmar och kända medarbetare till person i politiskt utsatt ställning omfattas av lagen. Om något av nedanstående stämmer på dig ska du svara ja på frågan. Med viktig offentlig funktion avses:

 • Stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar
 • Parlamentsledamöter (även riksdagsledamöter)
 • Domare i högsta domstolen, konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
 • Högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ
 • Ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten
 • Personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
Även ovanstående personers närmaste familjemedlemmar omfattas:

 • Maka/make/registrerad partner
 • Sambo
 • Barn och deras makar, registrerade partner eller sambo
 • Föräldrar
Även kända medarbetare till en person i en politiskt utsatt ställning omfattas:

 • Fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning
 • Fysisk person som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.
 • Har du svarat att du är person i politiskt utsatt ställning kommer du att få ett formulär med ytterligare instruktioner skickat till dig per e-post. Undrar du över något är du välkommen att höra av dig till vår Kundtjänst.

När avråder ni kunder från att ta denna typ av lån?

Denna typ av kredit är avsedd för oförutsedda utgifter eller om du tillfälligt har fått mindre inkomst än vanligt. ViaKredit passar även om du behöver extra pengar till större inköp och liknande. Vi rekommenderar inte att du lånar för att betala dina löpande räkningar. Behöver du låna för att klara av löpande räkningar som hyra eller bostadslån är det lätt att du hamnar i en ond cirkel. Ta aldrig ett lån för att betala av ett annat lån, om det inte handlar om att samla dina lån till lägre ränta. När du samlar dina lån så tar du ett större privatlån till bättre villkor och lägre ränta och återbetalar alla dina dyra smålån. ViaKredit har en månadsränta på 7% vilket är högre än vanliga kreditkort och flertalet blancolån. ViaKredit är således inte lämplig för att samla och återbetala andra lån med lägre ränta. Fördelen med ViaKredit är att du får pengarna insatta på ditt konto vanligtvis samma dag som du ansöker och ViaKredit tar inga uppläggningsavgifter, årsavgifter eller liknande.

Öppettider

Vardagar: 8:30 - 17:00
Lördagar: 10:00 - 16:00