Frågor&Svar

Vem kan få kredit hos ViaKredit?

För att beviljas kredit måste du uppfylla vissa villkor och klara vår kreditprövning. Vi ställer bl a följande grundvillkor:
  • 20-65 år
  • Folkbokförd i Sverige med en fast adress sedan minst 2 år
  • Deklarerad årsinkomst på minst 120 000 kr
  • Inga betalningsanmärkningar senaste 12 månaderna
Du måste ha regelbunden inkomst, inneha eget privatkonto i svensk bank, e-legitimation, mobiltelefon, samt kunna hantera en online ansökan med e-legitimation. Dessutom får du inte ha någon skuld, pågående ärenden hos Kronofogdemyndigheten eller tidigare misskötta betalningar hos ViaKredit, ViaConto eller andra kreditgivare. Vi kan tyvärr inte bevilja kredit till personer med skyddad identitet.

Kan jag ansöka om lån genom att ringa er kundtjänst?

Nej, tyvärr tar vi inte emot låneansökningar per telefon.

Jag har betalningsanmärkningar. Kan jag beviljas kredit ändå?

Det beror på hur din ekonomiska situation ser ut just nu. Har du betalningsanmärkningar som är äldre än 12 månader och en i övrigt ordnad ekonomi kan du ansöka om kredit hos ViaKredit.

Varför beviljas jag inte kredit?

Den vanligaste orsaken att en kredit inte beviljas är att du saknar kreditutrymme. Det innebär att vi bedömer att dina inkomster inte räcker till för att klara kreditbetalningarna, samt att din ekonomi är för ansträngd. Du kan även nekas kredit eller nya uttag inom befintlig kreditgräns om du har förfallna fakturor hos ViaKredit, ViaConto eller om du har pågående ärenden hos Kronofogden. Om det finns några oklarheter i din kreditansökan och vi inte kan få tag på dig för att ställa kontrollfrågor kan även deta leda till avslag.
Ytterligare en anledning till att en ansökan avslås är att det finns personer i hushållet som har skulder hos Kronofogden eller obetalda fakturor hos ViaKredit och ViaConto.

Jag vill ansöka om kredit hos er, men jag har ingen dator. Hur ska jag göra?

En förutsättning för att ansöka om kredit är att du har tillgång till en dator eller innehar en smartphone. Dessutom måste du ha e-legitimation för att signera din ansökan. Du behöver även ha en egen e-postadress eftersom vi kommunicerar med våra kunder per e-post och fakturor skickas som regel per e-post.

Jag har ingen e-legitimation, hur får jag det?

Saknar du e-legitimation kan du läsa här hur du ska gå till väga för att skaffa en e-legitimation:  https://www.bankid.com/

Öppettider

Vardagar: 8:30 - 17:00
Lördagar: 10:00 - 16:00