Frågor&Svar

Hur återbetalar jag min kredit?

Du kan välja om du vill återbetala hela kreditbeloppet, en del av det eller minsta återbetalningsbelopp som är 12% av ditt utstående kreditsaldo. Återbetalning av minsta återbetalningsbeloppet sker via autogiro och du behöver inte göra något för att välja detta alternativ. Autogirodragningen sker automatiskt baserat på den autogirofullmakt som du lämnade vid ansökan. Du behöver bara se till att det finns pengar på ditt konto på förfallodagen.
Vill du återbetala hela eller en större del av krediten innan autogirodragningen kan du enkelt göra det genom att följa instruktionerna på din faktura.

Hur återbetalar jag hela min kredit i förtid?

Kredittagaren har rätt att förtidsinlösa krediten och skall då kontakta Arvato Finance AB, org.nr. 556495-1704, tel: 0340-66 44 44, för beräknat belopp att betala. På en kontokredit beräknas räntan i efterhand, den 1:a i varje månad. Därför kan inte ett exakt räntebelopp ges vid betalningstillfället utan en uppskattning görs. Först vid efterföljande månadsskifte kan exakt belopp erhållas. Då kan kredittagaren se på kundprofilen om kontot är nollställt, om det finns överskjutande belopp eller om det är ett belopp att betala.

Måste jag lämna autogirofullmakt när jag ansöker om kredit?

Ja, du lämnar autogirofullmakt i samband med kreditansökan. ViaKredit drar alltid minsta möjliga återbetalningsbelopp via autogiro och du behöver därför inte oroa dig för att missa en betalning och drabbas av påminnelseavgifter. Det enda du behöver göra är att se till att det finns pengar på ditt konto på förfallodatumet. Vill du göra extra inbetalningar eller återbetala hela kreditbeloppet kan du enkelt göra det genom att följa instruktionerna på din faktura.

Hur skickar ni era fakturor?

Vanligtvis skickar vi fakturor per e-post. Lägg gärna till oss i listan för säkra avsändare så att fakturan inte riskerar att hamna i skräpkorgen. Om du har missat en betalning pga att autogirodragningen inte fungerat, skickar vi en påminnelse per post.

Kan jag återbetala krediten innan förfallodagen?

Ja, du kan när som helst återbetala hela din kredit i förtid. Vill du minska dina räntekostnader kan du förutom minsta återbetalningsbelopp även göra extra inbetalningar. Följ instruktionen på din faktura!

Jag har inte fått någon faktura, måste jag ändå betala?

Ja, även om du inte fått fakturan måste du betala krediten på förfallodagen. Om du inte fått någon faktura måste du själv kontakta vår fakturaservice eller kontrollera din betalningsinformation på din kundprofil. Du måste se till att pengarna finns på kontot i samband med autogirodragningen på förfallodagen.

Kan jag få en avbetalningsplan?

Nej, denna typ av kredit ger ingen möjlighet till avbetalningsplan. Minsta återbetalningsbelopp skall alltid betalas och misskötta betalningar till leda till att hela krediten sägs upp till förtida betalning.

Öppettider

Vardagar: 8:30 - 17:00
Lördagar: 10:00 - 16:00